Välkommen till GBP

Göteborgs Stad utför årligen bygguppdrag för runt åtta miljarder kronor. För att säkerställa att bygguppdragen utförs på ett kvalitetssäkrat sätt finns en styrande och gemensam byggprocess (GBP) för stadens förvaltningar och bolag. Processen och tillhörande kravdokumentation har tagits fram i samverkan mellan de byggande förvaltningarna och bolagen samt intressentorganisationer. Genom att använda GBP får medarbetare och chefer tillgång till stadens samlade kunskaper, erfarenheter och metoder för byggprocessen.

På denna hemsida finns information om processens bakgrund, innehåll och arbetssätt samt en beskrivning av förvaltningsorganisationen. Du hittar även kontaktuppgifter till oss i processledningen, som arbetar med att underhålla och utveckla processen. Vi tar gärna emot frågor eller feedback.

För att följa de senaste nyheterna kring arbetet med processen kan du registrera dig till vårt nyhetsbrev, genom att skicka en anmälan till oss på info@gbp.goteborg.se

För mer information om hur staden utvecklas genom olika byggprojekt och dess förväntade nytta för boende, besökare och företagare se gärna webbplatsen Stadsutveckling Göteborg

.